Participatie 

De Gentse Vervoerregio draagt participatie hoog in het vaandelIn de opbouw van het Regionaal Mobiliteitsplan betrekt dvervoerregioraad op regelmatige basis burgers, middenveld en andere belangrijke actoren. 

Een eerste kick off vond plaats op het mobiliteitsforum van 13 februari in Gent. Een 150-tal stakeholders werden daar geïnformeerd over Vervoerregio Gent en via workshops konden ze input geven op diverse thema’s. 

Betrokkenen die het proces nauwer willen volgen en tijd kunnen maken om vanuit hun expertise met ons dieper in te gaan op bepaalde thema’s, kunnen in het proces aansluiten bij de mobiliteitsateliers.

Mobiliteitsforum

Mobiliteitsatelier