Vervoerregioraad 

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in die vervoerregio. 

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen. Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van Mobiliteit. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de regierol. De andere betrokken Vlaamse mobiliteitsactoren zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Werkvennootschap De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Maritieme Toegang. Ten slotte participeren ook NMBS, Infrabel, het Departement Omgevingde Provincie Oost-Vlaanderen , North Sea Port, Projectbureau Gentse Kanaalzone, Mobiliteitsbedrijf Gent en Veneco in de raad.  
In elke vervoerregio wordt de voorzittersrol vervult door een vertegenwoordiger voorgedragen door de gemeenten, samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  
In de Vervoerregio Gent is de politieke voorzitter Filip Watteeuw en is Jan Vermeulen de ondervoorzitter. 
Hannelore Deblaere is de voorzitter vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
De vervoerregioraad is de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het openbaar of het collectieve vervoer, ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. Daarnaast buigt de vervoerregioraad zich ook over de infrastructuur (wegen, fietswegen, …) en het goederenvervoer binnen de regio. 

Hier vind je de verslagen van de voorbije bijeenkomsten van de vervoerregioraad.